Jak na ukončení podnikání

listopad 19, 2016

ukončení podnikáníKdyž se vám v podnikání přestane dařit nebo když dostanete nabídku na zajímavou práci na plný úvazek, můžete chtít ukončit svou podnikatelskou činnost. V aktuálním článku vám poradíme, jak při ukončení činnosti OSVČ nebo obchodní korporace postupovat. Své podnikání samozřejmě můžete i pouze pozastavit nebo ho dále provozovat jako vedlejší.

Pokud jde o oblast živnostenského podnikání, tak rozlišujeme, zda se jedná o ukončení podnikání z vlastní iniciativy nebo ze strany živnostenského úřadu. Když přijde řeč na zrušení firmy, tak to lze provést s likvidací a bez likvidace v případech, které definuje zákon.

Ukončení živnostenského podnikání

Nejprve musíte navštívit příslušný živnostenský úřad a zde podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění. Tu podáte v písemné podobě. Živnostenský úřad má 30 dnů od data doručení na zrušení.

Poté byste měli informovat správce daně (i tak ale musíte podat daňové přiznání za uplynulou dobu), zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení (tyto instituce informujte do 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste živnost ukončili). Jakmile rozhodnutí o zrušení živnosti nabude plné moci, tak oprávnění zaniká.

Pokud porušíte podmínky živnostenského zákona, může sám živnostenský úřad vaši činnost ukončit. Je to například tehdy, když už nejste bezúhonní nebo nastanou nějaké překážky bránící v dalším provozování živnosti (například jde o vyhlášení konkurzu nebo o rozhodnutí soudu o ukončení).

Ukončení činnosti obchodní korporace

Obchodní společnost se ruší z mnoha důvodů, například uplynutím doby, dosažením účelu, rozhodnutím společníků nebo soudu. Tyto důvody definuje zákon. Může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace.

V případě zrušení bez likvidace přechází celé jmění na právního zástupce. Likvidací se musí vypořádat své závazky vůči obchodním partnerům. Jakmile je tato otázka vyřešena, provede se výmaz obchodní společnosti z veřejného rejstříku.

Joomla SEF URLs by Artio