Jakou zvolit výši základního kapitálu u s.r.o.?

listopad 16, 2017

zakladni-kapitalV roce 2014 došlo ohledně výše základního vkladu k zásadním změnám. Přečtěte si náš článek, kde se těmto změnám podrobně věnujeme.

Založit s.r.o. nebylo v ČR nikdy jednodušší

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem obchodní společnosti v ČR (obchodní rejstřík jich v současnosti eviduje přes 430 tisíc) a její oblíbenost v posledních letech stále narůstá. To souvisí zejména s rekodifikací soukromého práva, kdy roku 2014 došlo mimo jiné ke zrušení minimální dvou set tisícové hranice základního kapitálu a nově je možné založit společnost již se vkladem ve výši 1,- Kč.

Odpovědnost leží na statutárním orgánu

Základní kapitál tak již neplní svoji původní úlohu částečné garance na úhradu potenciálních dluhů společnosti a těžiště odpovědnosti je přesunuto na statutární orgán. Efektivnější ochranu věřitelů má nově poskytnout test insolvence, pravidla tzv. podnikatelského úsudku a péče řádného hospodáře. Může se tak zdát, že založit společnost s ručením omezeným může dnes už každý s pár drobnými v kapse. Ve skutečnosti je to ale přece jen trochu složitější.

Dobře si to spočítejte

Nejprve je potřeba si uvědomit, že i samotné založení společnosti něco stojí. Společník musí počítat minimálně s náklady na odměnu notáře za sepsání notářského zápisu a zápis do obchodního rejstříku, popř. poplatek za ohlášení živnosti apod. Dále je nutné si rozmyslet, jestli korunový kapitál, který z důvodu dostupnosti na počátku mnohé přesvědčil, aby o založení s.r.o. vůbec začali přemýšlet, není přece jen trochu na hraně a jestli záměrem zákonodárce nebylo spíš poskytnou prostor pro to zvolit si takový kapitál, který společník, popř. společníci reálně zvládnou ufinancovat.

Společnost s nízkým základním kapitálem bude totiž mít na začátku svého fungování zpravidla vyšší finanční zatížení, které se projeví zejména růstem nákladů a závazků. Zpočátku bude třeba investovat (např. snaha zviditelnit se na trhu prostřednictvím reklamy), ale s ohledem na nízkou návratnost ve formě minimálních výnosů, bude společnost pravděpodobně v prvním období a možná i v několika následujících vykazovat ztrátu.

Vysoké náklady vedou zpočátku ke ztrátě

Za této situace budou však celá aktiva společnosti financována z cizích zdrojů a při jakékoliv ztrátě při hospodaření hrozí riziko předlužení, kdy dluhy společnosti převyšují její majetek (do takové situace se společnost v podstatě dostává už v momentě zaplacení odměny notáři). Pokud se ukáže, že společnost není schopná fungování a nepodá na sebe insolvenční návrh, musí členové statutárního orgánu společnosti vracet veškerá plnění, která získali na základě smluv o výkonu funkce, a jakýkoliv další prospěch, který od společnosti obdrželi, a to za období 2 let před prohlášením úpadku společnosti. Kromě toho může insolvenční soud rozhodnout, že členové statutárního orgánu společnosti budou za dluhy společnosti ručit neomezeně celým svým majetkem.

Důvěryhodný obchodní partner

Výši kapitálu by si tak budoucí společník měl dobře rozmyslet a přizpůsobit ji jednak svým finančním možnostem, tak i záměru podnikání. Pokud by měla společnost podnikat s několikamilionovým obratem, pak by korunový nebo podobně nízký základní kapitál nemusel na potencionální obchodní partnery působit úplně kladně. Mělo by jít zároveň o částku, kterou opravdu chce a může do firmy investovat, aby si na základní kapitál např. nemusel půjčovat a po zapsání společnosti do obchodního rejstříku peníze ze společnosti hned nevybral.

Jakou výši základního kapitálu zvolit?

Zpravidla se doporučuje částka 50.000,- Kč až 100.000,- Kč. Ačkoliv se jedná pouze o účetní položku, která nezobrazuje žádné skutečné peníze, ani reálný majetek společnosti, má výše základního kapitálu určitý psychologický efekt na potencionální obchodní partnery a na důvěryhodnost společnosti obecně. Vyšší kapitál také společnost staví do výhodnější pozice například při vyjednávání financování v bance.

Závěrem nezbývá než apelovat na všechny, jež uvažují o založení s.r.o., aby vzali v úvahu všechna uvedená rizika a zvolili kapitál spíše vyšší, který ovšem zůstane v rámci jejich reálných finančních možností.

(aktualizováno 16.11. 2017)

Joomla SEF URLs by Artio