Aktivace a zřízení datové schránky

květen 6, 2013

aktivace a zřízení datové schránkyDatové schránky v ČR fungují od roku 2009. Podle zákona č. 300/2008 Sb., se jedná o elektronické úložistě, které slouží k doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci a fyzickými či právnickými osobami a u právnických osob i k doručování mezi sebou. Pro orgány veřejné moci a právnické osoby je její zřízení povinné, zatímco fyzické osoby si zřizují datovou schránku dobrovolně, a to ať už podnikají či nikoliv.

Jestliže jste začali podnikat, vyřešili jste živostenské oprávnění, společenskou smlouvu, zápis do obchodního rejstříku a všechny další nezbytné registrace na úřadech, měla by vám být automaticky aktivována datová schránka.

Co je nutné ke zřízení datové schránky

Ze zákona máte jako právnická osoba nárok pouze na jednu datovou schránku. Žádost o zřízení datové schránky, jejíž elektronický formulář je k dispozici na internetu, je určena pouze pro právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstříku, fyzické osoby a další subjekty vymezené v zákoně. Žádost o založení datové schránky se provádí na základě ověření totožnosti.

Aktivace datové schránky pro právnické osoby

Jako statutární orgán společnosti s ručením omezeným (nebo jiné PO zapsané v obchodním rejstříku) obdržíte unikátní přístupové údaje. Datovou schránku je po jejím zřízení nutné aktivovat. Vy sami tak můžete učinit prvním přihlášením ve lhůtě 15 dní od obdržení přihlašovacích údajů. Poté se datová schránka aktivuje sama. Pokud si přístupové údaje ke schránce nevyzvednete/neobdržíte je, schránka se aktivuje do 90 dní a vám bude umožněn vstup. Po aktivaci si můžete nastavit například upozorňování na nové datové zprávy nebo možnost příjmu zpráv i od jiných subjektů než od orgánů veřejné moci.

Seznam datových schránek

Na portálu veřejné správy je k dospozici seznam držitelů datových schránek. Jsou v něm zahrnuty fyzické osoby včetně podnikatelů, právnické osoby a orgány veřejné moci. Jejich datová schránka musí být pro uvedení v seznamu zřízena a také zpřístupněna. V seznamu může hledat každý z řad veřejnosti. Ve výsledcích se vám zobrazí identifikátor datové schránky a formuláře, které je možné použít (u s.r.o. například žádost o výpis a změnu údajů v základních registrech nebo žádost o zveřejnění informací).

Za zmínku stojí také datové schránky finančních úřadů, se kterými přijdete v běžné podnikatelské praxi nejvíce do kontaktu. Aktuální seznam najdete na této adrese. U každého finančního úřadu je zde uvedena adresa a ID datové schránky. Datové schránky finančních úřadů můžete využívat při podávání daňových přiznání - například k dani z příjmů, silniční dani nebo DPH. Nová čísla datových schránek finančních úřadů platí od letošního roku 2013.

Joomla SEF URLs by Artio