Jak získat živnostenský list pro s.r.o.

říjen 1, 2012

zivnostenska-opravneniPřipravili jsme pro vás další článek ze série "Založení s.r.o. od A do Z". Tentokrát se zaměříme na živnostenská oprávnění, bez kterých se neobejdou fyzické ani právnické osoby, které chtějí podnikat dle živnostenského zákona. Kde a jak získat živnostenský list pro společnost s ručením omezeným?

Živnostenské oprávnění musí vlastnit každý, kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání vymezuje, co je a co není živnost. Dle § 2 je živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku. V § 3 jsou v několika odstavcích uvedeny činnosti a osoby, které živnostenské oprávnění nepotřebují (například svobodná povolání, zemědělci, právníci, daňoví poradci atd.). K doložení živnostenského oprávnění se až do roku 2007 využíval živnostenský list, který jste obdrželi na příslušném úřadě. Dnes se místo něj vyhotovuje výpis ze živnostenského rejstříku.

Druhy živností

Nejprve je potřeba vybrat živnost, kterou budete provozovat. Živnosti se dle zákona dělí na ohlašovací (řemeslné, vázané a volné) a koncesované. Řemeslné a vázané živnosti vyžadují splnění určité odborné způsobilosti (praxe, vzdělání). Vznikají ohlášením a živnostenský úřad tak musí žadateli o živnostenské oprávnění vždy vyjít vstříc. Koncesované živnosti vznikají udělením koncese. Zde příslušný úřad nemusí vždy vyhovět. Konkrétní seznam živností a podmínky, které pro ně musí být splněny, najdete v živnostenském zákoně a v jeho přílohách.

Jak postupovat při ohlášení živnosti

Ohlášení živnosti provádí statutární orgán společnosti, případně jiná oprávněná osoba. K provozování živnosti se ohlašuje na živnostenském úřadě (většinou se jedná o obecní úřady v obcích s rozšířenou působností - konkrétní seznam naleznete na internetu). Můžete se obrátit na kterýkoliv živnostenský úřad v republice. Nemusí tedy sídlit přímo v místě vašeho podnikání.

Na živnostenském úřadě můžete též prostřednictvím jednotného registračního formuláře podat přihlášku k daňové registraci a oznámit vznik volného pracovního místa. Mnohdy je ale lepší si tyto další věci zařídit osobně a mít tak jistotu, že vše proběhlo v pořádku. V přihlášce si vyberete takovou živnost, která nejvíce charakterizuje vaši podnikatelskou činnost. Můžete si vybrat i více živností. Všechny budou uvedeny na jednom výpisu ze živnostenského rejstříku.

Při založení živnosti se platí správní poplatek 1000 Kč. V případě ohlašování další živnosti či žádání o koncesi se platí další poplatek ve výši 500 Kč.

Pozor!! Jestliže si chcete zapsat další činnost v rámci jedné živnosti (například další činnost v rámci volné živnosti) nic neplatíte.

Co vše musí žádost o živnostenské oprávnění obsahovat

Pokud o živnostenské oprávnění žádáte jako právnická osoba, je potřeba dle zákona vyplnit:

  • obchodní firmu (případně název a sídlo či jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo statutárního orgánu společnosti)
  • identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
  • předmět podnikání
  • provozovnu

Termíny a lhůty

Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů od podání žádosti a vyhotoví z něj výpis. Živnostenské oprávnění vám ale vznikne až spolu se zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musíte podat do 90 dnů od doručení živnostenského oprávnění. Po této lhůtě bude živnostenské oprávnění považováno za neplatné.

Joomla SEF URLs by Artio