Živnostník nebo obchodní společnost?

prosinec 1, 2017

živnostník nebo obchodní společnostNa začátku každého podnikatelského záměru musí podnikatel vždy vyřešit základní otázku právní formy svého podnikání.

Mám podnikat jako živnostník, tedy osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo mám založit obchodní společnost, např. společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost?

Toto rozhodnutí ovlivňuje celá řada faktorů.

Patří mezi ně zejména finance, které máte k dispozici. Dále je také nutné zvážit, jak riskantní je váš byznys a zda hrozí, že byste mohli při neopatrném podnikání přijít o svůj osobní majetek.

Proč podnikat jako živnostník

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován, se zřetelem k této činnosti, za podnikatele. Většina podnikatelů začíná jako živnostníci. Živnosti se dělí na živnosti ohlašovací a koncesované a pro zahájení živnostenského podnikání je nutné získat tzv. živnostenské oprávnění, případně koncesi k provozování živnosti. Na vznik ohlašovací živnosti (živnosti řemeslné, vázané nebo volné) existuje vám, jako budoucímu podnikateli, právní nárok. Což znamená, že splníte-li podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad je povinen vám živnostenské oprávnění vydat. Získat živnostenské oprávnění může každý, kdo splní tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona. Těmi jsou dosažení věku 18 let; svéprávnost a bezúhonnost. 

U živností řemeslných nebo vázaných budete muset splnit také podmínky zvláštní, což znamená prokázat tzv. odbornou způsobilost. Ta se dokládá osvědčením o vzdělání, kvalifikaci či praxi. Pokud jako podnikatel osobně nemůžete zvláštní podmínky provozování živnosti splnit, můžete provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Tím je je fyzická osoba vámi ustanovená, jež má danou odbornou způsobilost. 

Ohlášení živnosti se provádí prostřednictvím jednotného registračního formuláře, ke kterému musí být doloženy požadované přílohy. Prostřednictvím jednotného registračního formuláře se můžete registrovat také k dani z příjmů fyzických osob a platbám na sociální a zdravotní pojištění. Nezbytná je také registrace na finančním úřadě k dani z příjmů fyzických osob. 

Ohlašovací živnost vzniká dnem ohlášení, jsou-li splněny všechny podmínky požadované zákonem. Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky. K tomu je nutné uhradit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Každý měsíc musí živnostník odvádět zálohy na sociální a zdravotní, žádné další investice však nejsou potřeba.

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Společnost se zakládá společenskou smlouvou, v níž jsou stanoveny vzájemné poměry společníků. Společnost nevytváří základní kapitál. Tato právní forma se tak vyplatí těm, kteří nechtějí podnikat samostatně, ale raději chtějí vést svůj byznys ve dvou, třech lidech, což u OSVČ pochopitelně nejde.

Komanditní společnost

Komanditní společnost je obchodní korporací, která stojí na pomezí kapitálové a osobní společnosti. Jejími členy jsou komanditisté a komplementáři. Pro založení komanditní společnosti je potřeba alespoň jeden komanditista a jeden komplementář (který ručí neomezeně za dluhy společnosti). Roli statutárního orgánu v komanditní společnosti mají komplementáři, kteří na sebe při podnikání berou i vyšší riziko. Komanditisté mají vkladovou povinnost ve výši stanovené společenskou smlouvou.

Podnikání ve společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější právnickou osobou v ČR. Od účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích odpadla povinnost skládat kapitál ve výši 200.000,- Kč a od roku 2014 stačí tedy k jejímu založení pouhá 1,- Kč. To se však v praxi tak často neděje, neboť jednokorunové s.r.o. vyvolávají u obchodních partnerů nedůvěru a proto společník/společníci volí zpravidla kapitál vyšší. O tom, jak si správně určit výši kapitálu u s.r.o. se dozvíte v samostatném článku. Společnost s ručením omezeným již není tak riskantní. Vyžaduje však zápis do obchodního rejstříku nebo vedení účetnictví. Na provoz je tedy rozhodně komplikovanější, a tedy i dražší. I když k jejímu založení je potřeba jediný společník, na její kompletní management sám zpravidla nestačí. Vyplatí se tedy sehnat si minimálně účetní, která se postará o to, že vaše účetní knihy budou v perfektním stavu.

Akciová společnost pro náročné podnikatele

Akciová společnost je kapitálová obchodní společnost, na níž zákon klade nejvyšší nároky, co se kapitálu i vnitřního uspořádání a fungování týče. Základní kapitál společnosti musí být ze zákona dosahovat nejméně 2.000.000,- Kč, a i náklady na fungování nejsou nejnižší, rozhodně to tedy není právní forma vhodná pro každého. Její výhodou může být např. její vyšší prestiž v očích obchodních partnerů i veřejnosti. Ta je dána především vyšším základním kapitálem i zpravidla složitější vnitřní strukturou. Rozhodnutí, zda založit společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost je tedy velmi individuální. Pokud se jedná o podnikání ve více lidech s nemalými obchodními cíli, akciová společnost určitě působí seriózněji. Za účelem rozjetí menších projektů s nižšími počátečními náklady bude naopak lepší založit společnost s ručením omezeným. V Česku je v současné době možné založit také evropskou akciovou společnost, kterou kromě českého práva upravují také předpisy Evropské unie a jejíž základní kapitál musí dosahovat alespoň 120.000,- EUR.

(Aktualizace 1.12. 2017)

Joomla SEF URLs by Artio