Likvidace společnosti s ručením omezeným

červenec 14, 2016

likvidace společnostiPři ukončení podnikatelské činnosti se rozlišuje dobrovolná a nucená likvidace firmy. Jestliže chcete svůj byznys ukončit, rozhodně nic nepodceňujte a nejděte si v zákoně o obchodních korporacích potřebné informace, abyste veškeré nezbytné kroky podnikli správně. Pro začátek si však můžete přečíst náš aktuální článek na toto téma.

O vstupu do likvidace ve společnosti většinou rozhoduje valná hromada (která mimochodem činí rozhodnutí i o zrušení společnosti). Počet hlasů potřebných pro toto rozhodnutí bývá stanoven ve smlouvě - většinou se jedná o 2/3.

Rozhodnutí také může proběhnout ze strany všech společníků dohodou. Rozhodnutí i dohoda o likvidaci společnosti mají vždy podobu notářského zápisu a ideální je, když společnost vstoupí do likvidace k prvnímu dni nového hospodářského roku, tedy k 1. lednu.

Jmenování osoby likvidátora

Likvidaci vždy řídí takzvaný likvidátor. Jedná se o osobu, která musí být svéprávná a bezúhonná dle podmínek živnostenského zákona. Likvidátorem často bývá jednatel společnosti. Výši odměny likvidátora určuje ten, kdo ho jmenoval do funkce (to může být společník, valná hromada nebo třeba i soud).

Jak probíhá likvidace společnosti

Jakmile vstoupí společnost do likvidace, tak je nutné vyhotovit účetní závěrku ke dni, který dni vstupu předchází (ideálně k 31. prosinci). Z účetní závěrky se určuje výše likvidačního zůstatku nebo se tak odhalí úpadek společnosti. Následně likvidátor podá za společnost daňové přiznání a sestaví zahajovací rozvahu. Podává se též návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace do obchodního rejstříku, kde dále bude vaše společnost prezentována se známým dodatkem "v likvidaci".

Zrušení společnosti s ručením omezeným a její likvidace se dále zveřejňuje v obchodním věstníku a to alespoň dvakrát za sebou a s dvoutýdenním odstupem. Dále je podána veřejná výzva pro věřitele společnosti, kteří se mohou nyní přihlásit o své pohledávky. Zbývající zdroje představují likvidační zůstatek a ten se rozdělí dle návrhu. Do 30 dní po jeho rozdělení je podán návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Poté společnost přestane existovat.

 

Joomla SEF URLs by Artio