Zápis do obchodního rejstříku

únor 21, 2013

zápis do obchodního rejstříkuObchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o podnikajících osobách. Povinnost zápisu do obchodního rejstříku mají obchodní společnosti a družstva, vybrané zahraniční osoby a některé fyzické osoby. Návrh na zápis do obchodního rejstříku je nutné podat ve lhůtě 90 dnů od obdržení živnostenského oprávnění. Před tímto aktem je také potřeba splatit alespoň část základního kapitálu. Návrh podávají všichni jednatelé společnosti s ručením omezeným.

Co se zapisuje do obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veden u rejstříkového soudu - tedy u krajského soudy (v případě Prahy u městského soudu). Do obchodního rejstříku musíte zapsat veškeré podstatné údaje o své společnosti. Přinášíme vám jejich základní přehled, u jednotlivých typů společností jsou pak drobné odměny a odchylky. Do obchodního rejstříku se tedy zapisuje: firma, sídlo právnické osoby, předmět podnikatelské činnosti, právní forma, identifikační číslo, jméno a bydliště statutárního orgánu (případně firma a sídlo) a jméno a bydliště prokuristy.

Jak provést zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku je možné podat dvěma způsoby - písemně a elektronicky. U písemné formy je důležité řádně vyplnit všechny potřebné formuláře a ty pak dodat na příslušný rejstříkový soud. Formuláře si můžete vyzvednout na rejstříkovém soudu nebo stáhnout na internetu. Elektronický zápis do obchodního rejstříku je o něco jednodušší. K žádosti je však potřeba připojit platný elektronický podpis.

Jestliže žádáte o zápis do obchodního rejstříku poprvé, budete potřebovat i spoustu příloh. Zde se raději obrňte trpělivostí, protože možná bude chvilku trvat, než se vám je podaří dát všechny dohromady. V prvé řadě budete potřebovat platné živnostenské oprávnění, dále budete muset uložit své užívací nebo vlastnické právo k nemovitosti, kterou uvádíte jako sídlo firmy. Nesmíme zapomenout ani na společenskou smlouvu, kterou legislativa opět vyžaduje.

Jestliže vše zvládnete úspěšně, bude vaše společnost zapsána do obchodního rejstříku. Doba, za kterou zápis proběhne, závisí na konkrétním rejstříkovém soudu. V případě prvozápisu je cena za kolek 6000 Kč.

Výpis z obchodního rejstříku

O všech subjektech zapsaných v obchodním rejstříku je možné zjistit informace díky výpisu z obchodního rejstříku. Tento výpis obsahuje název společnosti, sídlo, předmět podnikání, identifikační číslo nebo identifikační údaje o jednatelích. Jestliže si chcete zřídit bankovní účet nebo provádět jiné činnosti jménem firmy, musíte mít výpis z obchodního rejstříku úředně ověřený.

Změna v obchodním rejstříku a výmaz z obchodního rejstříku

Okrajově spolu zabrousíme i do této problematika, která vás sice hned po vzniku společnosti trápit nemusí, je ale dobré o ní mít nějaké povědomí. Změny můžete provádět libovolně, ale bez zbytečného otálení. Vždy musíte doložit potřebnou dokumentaci a při změnách složit správní poplatek ve výši 2000 Kč. Počet změn, které chcete provést, neovlivní konečnou částku. Na výmaz z obchodního rejstříku je potřeba podat návrh. Přistupuje se k němu v případě zániku společnosti. Ta zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Joomla SEF URLs by Artio