Založení ústavu (dříve OPS) krok za krokem

červen 19, 2017

podmínky založení ústavuPokud jste se rozhodli založit neziskovku, od roku 2014 máte v zásadě 2 možnosti - spolek a ústav. V tomto článku se dozvíte, jak nový občanský zákoník ústav a jeho činnost definuje, a jaké jsou podmínky jeho založení.

Ústav definuje jeho cíl

Zákon stanovuje, že účelem ústavu je provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky. Pokud tedy chcete poskytovat sociální a jiné služby, ústav pro vás bude nejvhodnější formou. Další zákonem daná podmínka pro jeho fungování je ta, že výsledek činnosti, kterou ústav provozuje, musí být, za předem stanovených podmínek, dostupný všem rovnocenně.

Ústav a podnikání

Velkou část lidí zajímá, zda může být činností ústavu také podnikání. Může, ovšem nesmí být jeho hlavní, ale pouze vedlejší činností. Zároveň nám zákon říká, že daná podnikatelská činnost nesmí být provozována na úkor služeb (např. jejich dostupnosti, kvality, rozsahu) poskytovaných v rámci hlavní činnosti.

Co je potřeba k založení ústavu?

  1. Vyhotovení zakladatelské listiny, případně společenské smlouvy ve formě notářského zápisu
  2. Zápis ze zasedání správní rady, kde byl zvolen ředitel
  3. Potvrzení o složení vkladu, který byl zapsán
  4. Souhlas s umístěním sídla

Shrnutí: Co je při zakládání ústavu důležité

  • Název ústavu - dobře si ohlídejte, aby nebyl zaměnitelný s názvem jiné právnické osoby. Na stránkách ministerstva spravedlnosti naleznete rejstřík, kde si jednoduše ověříte, zda už PO se stejným nebo velmi podobným názvem náhodou neexistuje.
  • Sídlo ústavu - na zakládací listině stačí uvést název obce, ale pro všechny další případy musí být sídlo určeno celou adresou, a pro zapsání do obchodního rejstříku je nezbytné dodat také písemný souhlas majitele nemovitosti.
  • Účel ústavu - nesmí být dosahování zisku. Pouze společensky nebo hospodářsky užitečná činnost. Viz výše.
  • Určení orgánů ústavu - zákon vyžaduje přítomnost alespoň 4 zakládajících osob. 2 ředitele a 3 členy správní rady. Ústav však může mít i více nepovinných orgánů - např. dozorčí radu.
  • Základní vklad - minimálně výše vkladu není určena, může tedy být i nulová. Doporučuje se ale složit do banky alespoň nějakou částku. Např. při jednání s bankou o úvěru budete mít díky tomu lepší a důvěryhodnější pozici.
  • Zápis do obchodního rejstříku - od roku 2015 se při zakládání ústavu nemusí platit soudní poplatek.
Joomla SEF URLs by Artio