Založení spolku

červenec 30, 2016

založení spolkuVlivem nového občanského zákoníku došlo změnám i v oblasti, která se týká založení spolku. Spolek se obecně označuje jako sdružení či skupina osob a v českém právu má zvláštní postavení. Občanský zákoník o něm uvažuje jako o formě právnické osoby, určené pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem.

Spolek mohou založit již tři osoby. Prvně je nutné definovat jeho základní cíle, které by měly být vzájemně prospěšné (zaměřené pouze na členy spolku), nebo mohou být i veřejně prospěšné - to znamená, že cíle směřují vůči veřejnosti. V úvahu přicházejí také cíle smíšené, které obě myšlenky spojují dohromady.

Spolek a podnikatelské aktivity

Jestliže si založíte spolek, můžete jeho jménem také podnikat. Zisk si ale nemůžete přímo vyplatit, jelikož je nezbytné ho využít na podporu dosahování cílů spolku. Jinak jeho členy mohou být fyzické i právnické osoby a v jeho názvu musí být uvedeno "spolek" nebo "zapsaný spolek", a to klidně i zkratkou z.s.

Kroky nezbytné pro založení spolku

K založení spolek nepotřebuje žádnou společenskou smlouvu, je však nutné místo ní sepsat stanovy. Jedná se o dokument, který by měl obsahovat především název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů a určení statutárního orgánu. Schválení stanov se řeší na ustavující schůzi a poté se podává návrh na zápis do veřejného rejstříku. Spolek se zapisuje do speciálního spolkového rejstříku, který vede příslušný rejstříkový soud.

Pro zápis spolku do rejstříku si mimo jiné připravte také souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku a čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem. Návrh na zápis můžete podat elektronicky nebo v listinné podobně a zaslat ho tedy poštou. Aby mohl být návrh podán elektronicky, vyžaduje se elektronický podpis. Za zápis nic neplatíte - na rozdíl od zápisu obchodní společnosti. Do 30 dnů obdržíte usnesení o rozhodnutí rejstříkového soudu. Zpravidla je ale vše vyřízeno za mnohem kratší dobu.

Joomla SEF URLs by Artio