Založení družstva

září 14, 2016

založení družstvaDružstvo je specifickým typem právnické osoby, kterou můžete založit za bytovými, společenskými nebo třeba zemědělskými potřebami. Dříve byla družstva poměrně hojně rozšířená, dnes se jejich počty snižují. Nejméně může mít družstvo 3 členy, nejvyšší počet členů není nijak omezen. Přečtěte si, jak v současnosti družstvo založit.

Družstvo má o něco jednodušší podmínky založení než obchodní společnost, jelikož se zde nevyžaduje sepsání společenské smlouvy a vy jste tedy ušetřeni cesty k notáři a dalších výdajů, které se s notářským zápisem pojí. Místo toho se musí sejít ustavující členská schůze, která přijme stanovy družstva, zvolí členy jeho orgánů a schválí způsob splacení základního členského (nebo také vstupního) vkladu.

Stanovy družstva

Stanovy družstva mají několik povinných náležitostí. Patří k nim například firma a sídlo družstva, předmět podnikání, výše základního členského (vstupního) vkladu, způsob a lhůta splacení vkladů, způsob svolávání členské schůze, počet členů představenstva a kontrolní komise včetně funkčního období, podmínky vzniku členství v družstvu a také práva a povinnosti všech členů.

Vklad a členství ve družstvu

Členský vklad je součet základního členského vkladu a dalších členských vkladů. Může být vložen nejen v peněžité formě, ale také ve formě nepeněžité. V takovém případě je nutné ho ocenit znalcem. Členství ve družstvu vzniká písemným prohlášením a splněním zmíněné vkladové povinnosti. Výše minimálního základního kapitálu nebo nejnižšího možného vkladu členem družstva není zákonem stanovená a je tedy potřeba ji upřesnit ve stanovách společnosti.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Posledním nezbytným krokem před vznikem družstva je jeho zapsání v obchodním rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podávají členové představenstva, jejichž podpisy musí být úředně ověřené, nebo předseda družstva. Na základě plné moci lze touto povinností pověřit i jinou osobu, například advokáta.

Joomla SEF URLs by Artio