Veřejná obchodní společnost

listopad 1, 2017

veřejná obchodní společnostVeřejná obchodní společnost je oblíbenou právní formou ve světě a mnoho začínajících podnikatelů o ní uvažuje i v podmínkách České republiky. Poradíme vám, co vše budete muset vyřídit, než začnete podnikat. A také se zde dozvíte základní informace o této právnické osobě, která se aktuálně zřizuje podle nového zákona o obchodních korporacích.

Jedná se o osobní obchodní společnost, to znamená, že sdružuje osoby, nikoliv kapitál, jak je to u společnosti s ručením omezeným nebo u akciové společnosti. Pokud se rozhodnete pro podnikání ve v.o.s., budete ručit za závazky společnosti stejně jako OSVČ. Výhodou však je, že nemusíte podnikat sami, ale třeba se svým kamarádem, bývalým kolegou z práce nebo se synem/dcerou, otcem/matkou.

Založení veřejné obchodní společnosti

Založení v.o.s. vyžaduje alespoň 2 osoby, které budou za závazky ručit celým svým majetkem společně a nerozdílně. Společnost nevytváří základní kapitál. V případě komplikací, které vyústí až v bankrot obchodní společnosti, tak můžete přijít i o svůj soukromý majetek – stejně jako v případě OSVČ. Společníkem nemusí být nutně fyzická osoba, může jím být i osoba právnická. Její práva a povinnosti ale plní pověřený zmocněnec a tím může být právě jen osoba fyzická.

Stejně jako třeba společnost s ručením omezeným tak se i v.o.s. zakládá společenskou smlouvou, mezi jejíž náležitosti patří například název obchodní společnosti, předmět podnikání nebo identifikace společníků. Veřejná obchodní společnost může využít buď zkratky v.o.s., veř. obch. spol. či a spol. (zde je ale nutné uvést do názvu firmy jméno alespoň jednoho ze společníků). Ve smlouvě se dále stanovuje například rozdělení zisku nebo jak bude nakládáno s majetkem firmy, pokud dojde ke zrušení obchodní společnosti.

Kromě sepsání společenské smlouvy je rovněž potřeba navštívit živnostenský úřad a požádat zde o živnostenské oprávnění. Vybírat můžete stejně jako v jiných případech z živností volných, řemeslných a vázaných. Rovněž můžete podnikat na koncesi – zde je ale nutné zvážení orgánu veřejné moci, zda vám koncese bude udělena.

Výhody veřejné obchodní společnosti

Mnoho lidí vidí jako hlavní výhodu veřejné obchodní společnosti v tom, že není povinností složit základní kapitál společnosti. Stejně tak není pro společníky stanoven žádný minimální vklad. Nutno ale upozornit, že od roku 2014 se tato povinnost nepojí ani s mnohem oblíbenější společností s ručením omezeným. Základní kapitál tedy aktuálně tvoří už pouze akciová společnost.

Vznik veřejné obchodní společnosti

Veřejná obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Následně je na vás, abyste se zaregistrovali na finančním úřadě k daním, které plánujete platit. Kromě daně z příjmů se většinou jedná o daň z přidané hodnoty, silniční daň, případně také daň z nemovitosti. Kontaktujte tedy místně příslušný finanční úřad (dle sídla vaší obchodní společnosti), kde se dozvíte z této oblasti více informací.

Nezbytné přílohy k návrhu na zápis do OR

K návrhu na zápis do obchodního rejstříku doporučujeme přiložit doklad o založení společnosti a o předmětu podnikání, dále doklady o sídle - prohlášení vlastníka prostor, ve kterých podnikáte a také informace o společnících v.o.s. (jedná se například o prokázání bezúhonnosti nebo o čestné prohlášení způsobilosti k právním úkonům).

Založení veřejné obchodní společnosti není o nic jednodušší než založení společnosti s ručením omezeným. Proto je dobré si předem rozmyslet, jaká právní forma se vám vyplatí. V průběhu podnikání ji samozřejmě můžete za specifických podmínek změnit, pokud zjistíte, že vám nevyhovuje.

 

(Aktualizace 1.11. 2017)

 

Joomla SEF URLs by Artio