Jak založit odštěpný závod?

duben 25, 2017

odstepny-zavodDříve se odštěpný závod označoval jako organizační složka a dle obchodního zákoníku byl rozdíl mezi organizačními složkami tuzemských a zahraničních společností. V současné době platný zákon o obchodních korporacích pracuje s pojmem odštěpný závod zahraniční společnosti. Ten umožňuje libovolné zahraniční firmě, aby v České republice vykonávala svou obchodní činnost.

Vedoucí odštěpného závodu je jeho zákonným zástupcem a má oprávnění jednat za zahraniční společnost ve všech záležitostech ohledně odštěpného závodu (například jednat s obchodními partnery a uzavírat smlouvy). Také zastupuje společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu před českými úřady a soudy.

Odštěpný závod nemá právní subjektivitu

Z právního hlediska je pobočkou zahraniční obchodní společnosti, ačkoliv může působit samostatně. Jedná se pouze o část společnosti bez vlastní právní subjektivity. Odštěpný závod tak nemůže za sebe činit jakákoliv právní jednání. Vždy jedná za zahraniční obchodní společnost a veškerá jednání musí vykonávat jejím jménem (například návrh na zápis do obchodního rejstříku – změnu nebo výmaz podává vždy pouze obchodní společnost).

Jak na jeho založení

Založení odštěpného závodu (OZ) probíhá přes „Zakladatelskou listinu“, která nemusí být sepsána formou notářského zápisu. Zapsání do českého obchodního rejstříku pak probíhá klasickým způsobem přes obchodní rejstřík místně příslušného soudu (dle sídla OZ) s tím, že návrh podává daná společnost. Doba na zapsání do obchodního rejstříku je zákonných 5 pracovních dnů od data podání návrhu. Před podáním návrhu na soud je samozřejmě třeba zajistit patřičná živnostenská oprávnění, souhlas se sídlem a další potřebné náležitosti.

Co vás to bude stát

  • Poplatek spojeným s prvozápisem OZ do obchodního rejstříku je 6.000,- Kč.
  • Případné poplatky za živnostenská oprávnění na živnostenském úřadě (první registrace 1.000,- Kč)
  • Dále počítejte s poplatky za překlady dokumentů zahraniční společnosti (stanovy apod).

 

Pokud chcete začít podnikat v Česku a nemáte chuť obíhat úřady ani notáře, obraťte se raději na společnost, která za vás všechny nezbytnosti zařídí. Ideálně včetně překladů potřebných dokumentů od registrovaného soudního překladatele. 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio