Jak založit komanditní společnost

únor 23, 2018

komanditní společnostKomanditní společnost je obchodní korporací, která stojí na pomezí kapitálové a osobní společnosti. Jejími členy jsou komanditisté a komplementáři.

Pro založení komanditní společnosti je potřeba alespoň jeden komanditista a jeden komplementář. Společnost se zakládá společenskou smlouvou, v níž je stanoveno, který ze společníků je komanditista a který komplementář, výše vkladů komanditistů, rozdělení zisku odlišně od zákonné úpravy, práva apod. Jestliže se rozdělení zisku ve smlouvě neupraví, dělí se v poměru k vloženému kapitálu.

Orgány komanditní společnosti

Roli statutárního orgánu v komanditní společnosti mají komplementáři, kteří na sebe při podnikání berou i vyšší riziko. Komanditisté mají vkladovou povinnost ve výši stanovené společenskou smlouvou. Pro komplementáře mnohdy platí zákaz konkurence v oboru podnikatelské činnosti.

Dalo by se tedy říci, že tato forma podnikání je výhodná pro začínající podnikatele, kteří se nechtějí své činnosti věnovat jako OSVČ, ale dávají přednost obchodní společnosti, která mnohdy budí dojem vyšší prestiže a důvěru v zákaznících. 

Komanditní společnost a zdanění zisku

V našem dnešním článku se podrobněji zaměříme i na zdanění zisku komanditní společnosti. Jelikož má dva typy společníku, je zde nutné použít dva typy zdanění. V první fázi by se měl zisk rozdělit mezi komanditisty a komplementáře (zda rovným dílem nebo jinak určí společenská smlouva), dále komplementáři zdaňují jako fyzické osoby a komanditisté jako právnické osoby.

Hlavní výhody komanditní společnosti

Mezi nejčastěji uváděné přednosti komanditní společnosti patří:

  • nízká výše kapitálu, díky které je komanditní společnost dostupná pro každého,
  • snadné založení formou společenské smlouvy a vznik zápisem do obchodního rejstříku,
  • minimální náklady na založení, vznik i provoz společnosti,
  • zajímavá alternativa k OSVČ, v.o.s. i s.r.o.,
  • vhodná pro lidi, kteří chtějí podnikat alespoň ve dvou.

Jaké změny uchystal komanditní společnosti rok 2014

Rok 2014 přinesl nový zákon o obchodních korporacích, který se týká i komanditní společnosti. Vnitřní vedení společnosti je více flexibilní než v minulosti. Společnost je možné založit nejen za účelem podnikání, ale také pro správu vlastního majetku. Komplementáři již nemusí splňovat všechny podmínky pro provozování živnosti a ani nebudou povinni jednat s péčí řádného hospodáře.

 

Aktualizováno 23.2. 2018

Joomla SEF URLs by Artio