Akciová společnost - založení, orgány a likvidace

únor 9, 2018

akciová společnostPřemýšlíte o založení akciové společnosti? Láká vás vyšší prestiž, snadnější optimalizace výdajů a možnost proniknout na nové (i zahraniční) trhy? Dnes vám přinášíme článek na téma akciová společnost, ve kterém si můžete přečíst více o jejím založení, hospodaření i o tom, jak firmu zrušit, když se vám přestane dařit.

Úpravu akciové společnosti již nenajdete v obchodním zákoníku. Od roku 2014 je jeho úprva obsažena v zákoně o obchodních korporacích. V České republice jsou to právě akciové společnosti, kdo dosahuje nejvyšších tržeb - firmy jako ŠKODA AUTO, ČEZ, RWE, AGROFERT, UNIPETROL nebo FOXCONN CZ. Jejich zisky sahají do miliard korun. Úspěšné akciové společnosti se zaměřují na oblasti průmyslu, maloobchodu i na finanční služby.

Akciová společnost - založení bez komplikací

Ready made a.s. nebo vlastní založení

Pokud jste se rozhodli právě pro akciovku, máte na výběr ze tří hlavních způsobů založení. Tím nejsnadnějším, ale také na peníze nejnákladnějším řešením, je koupě tzv. ready made akciové společnosti. Pokud si ale tyto peníze přepočítáte na čas - a.s. stojí přibližně 50 tisíc Kč - možná ještě ušetříte. Druhou oblíbenou možnosti je nechat si založit firmu na míru a třetí založení firmy vlastními silami.

Splacení základního kapitálu a sepsání zakladatelské smlouvy

Akciová společnost se zakládá společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou (v případě jediného akcionáře) ve formě veřejného zápisu a také přijetím stanov. Akciová společnost má ze zákona stanoven minimální základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, nebo 80.000,- EUR.

Živnostenské oprávnění pro a.s.

Jakmile smlouvu sepíšete, doporučujeme vám vyřídit si živnostenské oprávnění pro svou budoucí akciovou společnost. Můžete vybírat z živností volných, řemeslných a vázaných. Podnikat můžete také na koncesi, která vám však nemusí být udělena. Na podání návrhu do obchodního rejstříku máte 90 dnů. Jakmile je vaše firma zapsána, můžete začít podnikat.

Akciová společnost a její hospodaření

Akciová společnost je charakteristická tím, že vydává cenné papíry - akcie, které můžete veřejně obchodovat. Akcie vyjadřují podíl na majetku firmy a s jejich držením se pojí určitá práva. Akcionář tak má například právo podílet se na hlasování na valné hromadě, na dividendy nebo na podíl na lividačním zůstatku. Cena akcií je dána nabídkou a poptávku. Jejich emisní hodnota (hodnota v době, kdy se akcie vydávají) je běžně 1 000 Kč. Můžeme je rozdělit na akcie zakladatelské, kmenové nebo prioritní.

Akciová společnost musí povinně vést podvojné účetnictví. Jestliže dosáhnete vysokého obratu, rovněž se musíte zaregistrovat k platbám DPH, které vám mohou nemile zkomplikovat vaši činnost. Jestliže totiž nabízíte své produkty či služby běžným občanům (tedy neplátcům DPH), můžete pro ně být v porovnání s konkurencí dražší. Na registraci na finančním úřadě však obecně nezapomeňte. Po založení společnosti se musíte přihlásit k platbě dani z příjmů právnických osob.

Statutární orgán (představenstvo/statutární ředitel) akciové společnosti

Akciová společnost vytváří obligatorně tři orgány, a to valnou hromadu, statutární orgán (představenstvo/statutární ředitel) a dozorčí radu. Úlohou statutárního orgánu je jednání za společnost navenek. Volí ho zpravidla valná hromada, které se obvykle účastní všichni akcionáři. Mezi jeho hlavní činnosti patří například zabezpečení řádného vedení účetnictví nebo vypracování návrhu na rozdělení zisku. Zajišťuje obchodní vedení společnosti a pro jeho členy, což mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, často platí zákaz konkurence.

Likvidace akciové společnosti

V souvislosti s pojmem likvidace akciové společnosti často můžete slyšet i slova zánik a zrušení společnosti. Právě likvidace je jednou z forem rušení. Společnost může zanikat s ní i bez ní. Samotný zánik představuje pouze výmaz z obchodního rejstříku a je jím zakončena celá činnost a.s. Některé akciovky jsou rušeny dobrovolně (například jsou zřízeny jen na určitou dobu), jiné nedobrovolně – většinou kvůli špatnému hospodaření.

Při likvidaci akciové společnosti se řeší mimosoudní vyrovnání majetkových vztahů. Nejprve se rozhodne o vstupu podniku do likvidaci, poté se předloží návrh na rozdělení likvidačních zůstatků, tento plán realizuje likvidátor a nakonec se firma vymaže z obchodního rejstříku. Výmaz se provede do 30 dnů od skončení likvidace. Během ní se sestavuje mimořádná účetní závěrka, sepisují se aktiva a pasiva, rozpočty, řeší se pracovněprávní záležitosti nebo se vypořádávají věřitelé a dělí se likvidační zůstatek mezi akcionáře společnosti.

 

Obsah byl aktualizován 9.2. 2018

Joomla SEF URLs by Artio