Změna sídla společnosti: jaké kroky podniknout

září 12, 2013

změna sídla společnostiRozhodli jste se pro stěhování do lukrativnější oblasti? Nemůžete si dovolit vysoké nájemné, které každý měsíc musíte zaplatit? Připravili jsme pro vás článek na téma změna sídla firmy, ve kterém se dozvíte, co vše je potřeba zařídit nebo kde změnu sídla ohlásit. U společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti taková změna často vyžaduje časově a finančně náročný zásah do společenské smlouvy.

U obchodních společností můžeme obecně rozlišit dva typy změny sídla společnosti. Pokud je ve společenské smlouvě uvedena pouze obec a vy měníte jenom adresu v rámci obce, není nutné měnit společenskou smlouvu ani svolávat valnou hromadu. Jestliže se ale stěhujete za hranice obce, musí se společenská smlouva upravit a tedy i zasednout valná hromada. Změny se provádějí formou notářského zápisu.

Změna sídla firmy ve společenské smlouvě

Společenská smlouva tak bude představovat váš první krok. Ať už se rozhoduje se zasedáním valné hromady (je vyžadován souhlas všech společníků) nebo se dokládá jen souhlas statutárního orgánu (pokud je však zaneseno ve společenské smlouvě jinak, může o změně rozhodnout i jiný orgán), je nutné oslovit vlastníka nemovitosti, ve které budete nyní podnikat. Majitel doloží výpis z katastru nemovitostí se svým úředně ověřeným podpisem.

Návrh na změnu sídla společnosti

Dále vypracujete návrh na změnu sídla společnosti, který opatříte kolky a dodáte obchodnímu rejstříku. Toto je nutné provést bez zbytečného odkladu, jakmile zanesete změny do společenské smlouvy. Návrh se podává k rejstříkovému soudu. V obchodním rejstříku je vždy nahlášená celá adresa - nikoliv tedy jen obec, ve které podnikáte.

K žádosti o změnu je potřeba přiložit:

  • rozhodnutí společníků o změně sídla společnosti,
  • dvojí vyhotovení stanov nebo společenské smlouvy, pokud se změnou sídla do těchto dokumentů zasahuje,
  • výpis z katastru nemovitostí.

Musíte také uhradit poplatek ve výši 2000 Kč. Změna sídla firmy je dle zákona provedena do 15 dnů od podání návrhu.

Kde nahlásit nové sídlo

Jakmile změníte sídlo firmy, musíte kontaktovat také příslušné správní orgány, a to konkrétně živnostenský úřad, finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Obraťte se na všechny instituce, u kterých jste vedeni. V případě živnotenského a finančního úřadu vám pro nahlášení změny sídla firmy běží 15 dní dlouhá lhůta. Jestliže máte nějaké zaměstnance, změnu na sociálním a u zdravotní pojišťovny musíte nahlásit do 8 dnů.

Změnu sídla společnosti je většinou nutné provést osobně (například na živnostenském úřadě přes takzvaný změnový list), případně přes datovou schránku. Před návštěvou příslušné instituce si nutnost vaší osobní návštěvy ověřte raději telefonicky, abyste zbytečně neztráceli čas.

Na co si dát pozor při změně sídla firmy

Doporučujeme do společenské smlouvy či zakladatelské listiny uvádět pouze obec, ve které sídlíte. Pokud pak budete chtít měnit své sídlo, bude to časově i finančně úspornější. Například se vyhnete vysokým poplatkům za notáře.