Vyúčtování daně z příjmů 2014

březen 15, 2015

vyúčtování daně z příjmůDaň z příjmů se týká každého podnikatele. Jestliže provozujete obchodní společnost, bude se jednat o daň z příjmů právnických osob. Pokud ale působíte jako OSVČ, bude řeč o dani z příjmů fyzických osob. Vždy v březnu následujícího roku nastává čas vyúčtování těchto daní za předchozí rok. A právě o tom bude řeč v aktuálním článku.

 Daně z příjmů v ČR upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Sazba daně z příjmů fyzických osob aktuálně činí 15 % a sazba pro daň z příjmů právnických osob je stanovena ve výši 19 %. Během minulých let došlo k významným změnám v oblasti těchto daní.

Z roku 2013 na 2014 se však nic významného neděje a daňové přiznání tak můžete podat dle svých zvyklostí. Můžete ho na finanční úřad zanést osobně, odeslat datovou schránkou (jestliže datovou schránku vlastníte, je to vaší povinností pod rizikem pokuty, když tak neučiníte) nebo zaslat s elektronicky ověřeným podpisem. Na internetu najdete celou škálu interaktivních formulářů a není nic snadnějšího než si nějaký z nich stáhnout a vyplnit.

Daň z příjmů fyzických osob 2014

Do podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob zbývá polovina měsíce, proto je nejvyšší čas podívat se stručně na to, jak správně daň vyúčtovat. Povinnost podat daňové přiznání máte do 31.3.2015, můžete tak však učinit i dříve. I když termín nestihnete a s podáním daňového přiznání se opozdíte, až tak moc to nevadí, jelikož je zde ještě pár dní bez pokuty.

Nejprve je potřeba si promyslet, zda výdaje uplatníte skutečnou částkou - například podle daňové evidence - nebo výdajovým paušálem (procentem z vašich příjmů). Výdajové paušály obecně bývají výhodnější a jejich využití je určitě jednodušší. Výše paušálů se pohybuje od 40 do 80 % - doporučujeme hledat na internetu informace o tom, jaký paušál můžete použít právě ve vašem oboru.

Nezapomeňte na to, že každý příjem je nutné do přiznání vyplnit zvlášť. Musíte zde tedy oddělit příjmy z podnikání od příjmů ze závislé činnosti, z pronájmu nebo z kapitálového majetku. Jestliže použijete paušál, nemůžete si uplatnit slevu na manželku nebo na děti. Tyto změny však neplatí od letošního roku, ale museli jste s nimi počítat už vloni. Mezi evidencí a výdajovým paušálem samozřejmě můžete libovolně přecházet. Pokud ale chcete přejít na paušály z evidence, musíte provést dodanění příjmů za předchozí rok (je potřeba do loňského přiznání doplnit pohledávky, závazky či zásoby vykázané v předešlém roce). Jakmile daňové přiznání za rok 2014 podáte, můžete daň rovnou i zaplatit. Termín její úhrady se totiž shoduje s termínem pro podání daňového přiznání.

Daň z příjmů právnických osob 2014

Daň z příjmů právnických osob se týká všech obchodních společností. Jejím předmětem jsou příjmy či výnosy z veškeré vaší činnosti a z nakládání s majetkem. Některé příjmy jsou však od daně osvobozené, takže určitě doporučujeme poradit se s daňovým poradcem nebo s dobrou účetní, jestliže tuto problematiku na 100 % neovládáte. Základ daně tvoří vaše příjmy, které jsou snížené o prokazatelné výdaje. Vycházíte tedy ze zisku nebo ze ztráty. Mezi daňově uznatelné výdaje patří výdaje na zásoby, mzdy, pojistné za zaměstnance, provozní náklady, nájemné a energie, výdaje na pracovní cesty, odpisy majetku, rezervy nebo výdaje na pohonné hmoty.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 je rovněž nutné podat do konce měsíce března. Jestliže máte však povinnost ověřit účetní závěrku auditorem nebo vám daňové přiznání připravuje daňový poradce, termín pro jeho podání se vám o šest měsíců prodlužuje.

Zálohy na daň z příjmů

Po vyúčtování daně z příjmů přichází na řadu rozhodnutí, zda budete muset platit měsíční zálohy a vjaké výši. Není to nutné tehdy, pokud je vaše daň do částky 30 000 Kč. Pokud je daň do 150 000 Kč, platíte ji pro příští rok ve dvou pololetních zálohách. Když je vyšší než 150 000 Kč, odvádíte zálohy na daň z příjmů za každé čtvrtletí.

 

Joomla SEF URLs by Artio