Správné označení provozovny

květen 31, 2016

označení provozovnyProvozovna je místo, ve kterém podnikatel vykonává svou činnost. Je to něco odlišného než místo podnikání, jelikož místo podnikání máte jenom jedno a provozoven můžete mít i několik. Pokud provozovnu nepotřebujete, tak ji nemusíte vůbec zřizovat. V dnešním příspěvku se dozvíte, jak svou provozovnu řádně označit, abyste neměli problém s případnou kontrolou ze živnostenského úřadu.

Za provozovnu se považuje každé místo, ve kterém dochází k prodeji zboží nebo k poskytování služeb. Kromě stálé provozovny živnostenský zákon rozlišuje ještě provozovnu mobilní, která je charakteristická tím, že ji lze přemístit - na jednom místě nesetrvává delší dobu než 3 měsíce. Za provozovny se považují například i automaty. Provozovna může mít sídlo ve vlastních nebo i v pronajatých prostorách - zde je pak potřeba souhlas jejich vlastníka.

Jakým způsobem označit provozovnu

Provozovna by měla být označena názvem firmy dle obchodního rejstříku nebo jménem a příjmením podnikatele, pokud se jedná o fyzickou osobu. Nemělo by chybět ani identifikační číslo. Na mobilní provozovně či na automatu se musí objevit i údaj o sídle firmy nebo o místě podnikání.

Jestliže v provozovně dochází k prodeji zboží nebo k poskytování služeb spotřebitelům, tak se označuje také jménem a příjmením osoby, která zde za činnost zodpovídá. Uvádí se zde rovněž prodejní či provozní doba.

Označení provozovny na viditelném místě

Označení provozovny je nutné umístit zvenčí, viditelně a trvale. Jestliže se provozovna nachází například v administrativní budově nebo v obchodním centru, stačí ji takto označit u jejího přímého vstupu. Na označení provozovny nemá vliv, pokud ji v jednom místě má více podnikatelů. I tak zde musí být uvedeni úplně všichni.

Provozovnu si můžete zajistit ihned při vyřizování živnostenského oprávnění nebo i dodatečně, pokud ji zpočátku nepotřebujete a až později si uvědomíte, že byste v ní rádi vykonávali svou činnost.

Joomla SEF URLs by Artio