Podnikání bez živnosti

říjen 9, 2016

podnikání bez živnostiO "podnikání bez živnosti" můžeme hovořit ve dvou případech. V tom prvním vykonáváte tzv. svobodné povolání a živnostenské oprávnění tedy vůbec nepotřebujete. Druhým případem je situace, kdy podnikáte načerno, tedy bez živnostenského oprávnění, když ho samozřejmě potřebujete a to vám hrozí vysoká pokuta.

Kdo tedy nepotřebujete pro svou činnost živnostenské oprávnění? Tuto problematiku upravují v Čechách dva právní předpisy. Tím prvním je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a tím druhým zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Autorská činnost

Častá je činnost autorů, kteří přispívají do novin, časopisů, internetových magazínů, televize nebo rozhlasu. Pokud jim plynou příjmy z rozšiřování literárních děl, z autorských práv nebo z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, tak živnostenské oprávnění mít opravdu nemusí.

Podmínky pro sociální a zdravotní pojištění jsou pro ně ale stejné jako pro další živnostníky. Musí též podávat daňové přiznání a přehledy na ČSSZ a na zdravotní pojišťovnu.

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

Tuto oblast upravuje zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Jedná se například o příjmy z vlastní farmy a z pěstování biopotravin. Řadíme sem rostlinnou výrobu, ovocnářství, pěstování zeleniny, živočišnou výrobu, produkci chovných plemen, chov ryb atd.

Je vyžadována registrace na obecním úřadě, na základě které obdržíte osvědčení o zápisu. Při soustavné činnosti je nutné uhradit daň z příjmů. Do daňového přiznání si můžete uvést výdaje ve výši 40 % z příjmů maximálně do částky 800 000 Kč.

Další možnosti pro podnikání bez živnosti

Živnostenské oprávnění nepotřebujete například ani v případech, že restaurujete kulturní památky, provádíte archeologický výzkum, jste lékař či farmaceut, věnujete se veterinární činnosti, jste advokátem, notářem, soudním exekutorem, tlumočníkem nebo burzovním dohodcem.

Živnostenské oprávnění nepotřebují též banky, směnárny, penzijní fondy, spořitelny, ratingové agentury, firmy vyvíjející léčiva a další svobodná povolání.

Joomla SEF URLs by Artio