Nárok na placené volno? Zaměstnanci nevzniká vždy a je zajímavým benefitem

září 12, 2018

placene volno zamestnancuMáte zaměstnance a řešíte, kdy jim musíte dát placené volno? Tuto problematiku podrobně upravuje zákoník práce, který překážky v práci rozlišuje na dvě skupiny - placené a neplacené. Dále mohou vznikat na straně zaměstnavatele i na straně zaměstnance. Pokud si nejste jisti, jak je správně rozlišit, vezměte si k ruce potřebnou legislativu, která je v tomto případě velmi rozsáhlá.

Překážky na straně zaměstnavatele

Tyto překážky zakládají skutečnost, že nejste schopni plnit závazky vzniklé na základně pracovněprávního vztahu. Během trvání překážky nemůžete přidělovat zaměstnanci práci a on za ni nedostává mzdu či plat.

  • Do první skupiny patří prostoje a přerušení způsobené nepříznivými vlivy počasí a živelními událostmi.
  • Druhou skupinou jsou ostatní překážky.

V prvním případě musíte zaměstnanci poskytnout náhradu ve výši alespoň 60 % z jeho průměrné mzdy v případě živelní události a 80 % v případě prostoje. Je to však podmíněno situací, že nejste schopni zaměstnance převést na jinou práci. V případě ostatních překážek má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši jeho průměrného výdělku.

Překážky na straně zaměstnance

Zde je situace mnohem složitější, protože překážek na straně zaměstnance se vyskytuje celá řada. Dají se zestručnit třeba takto.

  • Zákoník práce přesně vymezuje nároky zaměstnanců v případě dočasné pracovní neschopnosti, mateřské, rodičovské či ošetřovného.
  • Co se týká jiných důležitých osobních překážek v práci, jako je třeba lékařské vyšetření či ošetření, znemožnění cesty do zaměstnání, svatba, narození dítěte nebo úmrtí, vyplatí se pro podrobnosti podívat do nařízení vlády č. 590/2006. Sb., které náhradu za tyto překážky přesněji upravuje.
  • Výše zmíněné překážky jsou osobního charakteru. Existují také překážky z důvodu obecného zájmu či z důvodu školení nebo studia. Podrobnější informace k nim naleznete v zákoníku práce. I zde totiž náleží zaměstnanci adekvátní kompenzace (ne vždy však v náhradě mzdy).

Nárok na placené volno bývá v mnoha firmách zajímavým benefitem. Případně ho lze individuálně upravit v pracovní smlouvě.