Auto v podnikání

říjen 20, 2016

auto v podnikáníPokud auto používáte k výkonu své podnikatelské činnosti, nabízí se vám několik způsobů, jak si můžete uplatnit výdaje. První možností je uplatnění výdajů dle jejich skutečné výše, tedy podle dokladů, druhou možností je uplatnění podle počtu ujetých kilometrů a třetí paušál na dopravu. Ve všech případech je nutné odvádět finančnímu úřadu silniční daň.

Jaký způsob uplatnění výdajů na auto v podnikání je tedy ten nejvýhodnější? Každý z výše uvedených se hodí pro jiné potřeby. Během jednoho kalendářního roku nelze tyto způsoby vzájemně kombinovat, musíte si jeden způsob v lednu vybrat a ten používat.

Uplatňování výdajů podle dokladů

Jestliže se rozhodnete výdaje na auto v podnikání uplatňovat podle skutečnosti, můžete zde použít doklady s výdaji za pohonné hmoty, opravy, údržbu nebo pojištění auta. Pokud je auto vaše, tak uplatníte také odpisy, případně nájemné (pokud máte auto koupené například na leasing). Využíváte vůz i pro osobní potřebu? Pak je nutné odpisy či nájemné krátit.

Náhrada za ujeté kilometry

Druhou možností je využít tzv. cestovní náhrady, kdy počítáte pouze s ujetými kilometry. Náhrady se vztahují na pohonné hmoty, případně i za auto. Zde záleží na tom, zda je auto v osobním nebo ve firemním majetku.

Paušál na dopravu

Poslední možností je paušál na dopravu, který činí 5 000 Kč měsíčně na jedno vozidlo. Výdaje za pohonné hmoty zde přirozeně uplatnit nemůžete. Do svých výdajů však můžete zahrnout opravy a údržbu, pojistné nebo odpisy (pokud je vozidlo vaše, jinak uplatníte pronájem). Když auto využíváte i k soukromým účelům, tak paušál činí 4 000 Kč a další výdaje včetně odpisů jsou kráceny na 80 %.

Závěrem

Při výběru vhodného způsobu účtování výdajů na auto v podnikání vám určitě doporučujeme, abyste byli obezřetní a poradili se s účetní. Je nutné zvážit, který z těchto způsobů vám nejvíce přinese a zároveň vás co nejméně vytíží. Pokud auto využíváte denně, pravděpodobně nebude vhodný paušál na dopravu, ale výhodněji vyjde náhrada za ujeté kilometry nebo výdaje dle skutečné výše.