Jak na založení evropské společnosti

červen 14, 2012

založení evropské společnostiEvropská společnost je akciová společnost, která může působit ve více evropských státech. Řídí se právem Evropské unie a její založení tedy rozhodně není jednoduché. Na druhou stranu evropská společnost jako právní forma podnikání poskytuje prestiž a zpřístupňuje evropský trh. Pojďte se proto spolu s námi podívat, jak na evropskou společnost.

První evropské společnosti (evropské akciové společnosti, Societas Europaea (SE)) vznikly na začátku roku 2006. Jedná se tedy o poměrně mladou formu podnikání. O vzniku těchto společností se ale hovořilo již v roce 2001, kdy vešlo v platnost Nařízení Rady ES o evropské společnosti. Jeho implementace do národních zákonů ale trvala několik let. V České republice je evropská společnost upravena zákonem číslo 627/2004 Sb., o evropské společnosti.

Možnosti založení evropské společnosti

Pokud si chcete založit evropskou společnost, nabízí se několik přísně vymezených možností. Ke všem potřebujete kapitál ve výši minimálně 120 000 eur, což je dnes více než 3 miliony korun. Všechny způsoby se odrážejí od skutečnosti, že již máte s podnikáním nějakou zkušenost. Společnost po svém založení vzniká tradičně zápisem do obchodním rejstříku státu, ve kterém má své sídlo.

Mezi nejčastější způsoby patří:

  • Fúze akciových společností - Jedná se o nejběžnější způsob zakládání evropských společností. Spočívá v tom, že se dvě (či více) akciové společnosti sloučí. Vzniklá společnost může mít sídlo v jiném státě na území EU.
  • Přeměna akciové společnosti -  Podmínkou je, že tato akciová společnost musí pod sebou mít dceřinou společnost, která podléhá právu jiného členského státu EU.
  • Založení dceřiné společnosti - Dceřiná společnost je založena jinou evropskou společností.

Mezi méně oblíbené způsoby můžeme zařadit:

  • Založení holdingové společnosti - Tento typ evropské společnosti vychází ze sloučení akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Společnosti by měly mít sídlo v různých státech EU.
  • Založení dceřiné společnosti úpisem akcií - Akcie upisují společnosti sídlící v různých státech EU.

Jaké mi evropská společnost přinese výhody

Největší výhodou evropské společnosti je, že může své sídlo v rámci členských států libovolně měnit. Můžete tak objevovat nové trhy a nenechat si žádnou příležitost proklouznout mezi prsty. Pokud máte společnost, která sídlí v několika státech EU, tak evropská společnost, kterou prostřednictvím této společnosti založíte, bude mít také sídlo v těchto státech.

Další velkou výhodou je flexibilní řízení evropské společnosti. Společnost může řídit správní rada nebo představenstvo spolu s dozorčí radou, jak je běžné v podmínkách ČR. K řízení společnosti stačí pouze jeden člověk.

Evropská společnost je známá i pro svůj pozitivní přístup k zaměstnancům. Ti by se totiž měli podílet na řízení společnosti. Jejich participace jde, pokud o ni příliš nestojíte, do jisté míry omezit ve vnitřních stanovách společnosti.

S evropskou společností "utečete" českým úřadům. Budete si také moci vybrat daňový a právní systém v Evropě, který vám přinese nejvíce benefitů. Kromě nízkých daní ve vybraných státech se můžete těšit i na různé dotační programy.

Má evropská společnost také nějaké zápory?

Ani evropská společnost samozřejmě není dokonalá. Za negativum by se dala považovat složitost zakládání společnosti a poměrně velké množství finančních prostředků, které je potřeba složit jako základní kapitál.

Evropská společnost v číslech

Na území Evropské unie již bylo založeno celkem přes 1100 evropských společností, průměrně tedy kolem 180 společností ročně. Jejich obliba ale stále stoupá a roční počty založených společností se zvyšují. V Česku vzniklo celkem 94 evropských společností a čeští podnikatelé si jich založili již přes 700.

Joomla SEF URLs by Artio