Propagace firmy: znáte už guerilla marketing?

leden 20, 2014

propagace firmyKaždý byznys je potřeba propagovat. Existuje mnoho způsobů reklamy, kterými můžete získat nové zákazníky a zároveň si udržet ty stávající. V dnešním článku se zaměříme na guerilla marketing. Jedná se o nekonvenční formu marketingu, která standardně nepracuje s běžnými marketingovými médii, jako je internet, televize, rozhlas nebo třeba tisk.

Jak získat nové zákazníky

leden 13, 2014

jak získat nové zákazníkyTentokrát jsme pro všechny naše čtenáře připravili článek na téma "Jak získat nové zákazníky". Jestliže podnikáte, určitě pro vás bude zajímavou inspirací a třeba vám i pomůže splnit některá novoroční předsevzetí. Udržení stávajících zákazníků a oslovování nových potenciálních klientů je pro každý byznys stěžejním bodem.

Založení offshore společnosti - proč se podnikat v daňovém ráji vyplatí i vám

prosinec 9, 2013

založení offshore společnostiOffshore společnosti jsou často skloňovanou právní formou. Nevyhovují vám podmínky pro podnikání v České republice? Přesuňte se do zahraničí a využijte benefitů, které podnikání v jiné zemi přináší. Pojďte se s námi podívat na založení offshore společnosti krok za krokem. Jaké státy jsou pro podnikání nejvhodnější? Jaké výhody offshore společnost přináší?

Zákon o obchodních korporacích: změny týkající se společností v roce 2014

říjen 7, 2013

zákon o obchodních korporacíchNa Nový rok nabude účinnosti nový zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který vešel v platnost v březnu roku 2012. Tento zákon se výrazně dotkne podnikání v ČR a nahradí současný obchodní zákoník. Upravuje především problematiku obchodních společností. Obchodní závazkové právo je přesunuto do nového občanského zákoníku.

Změna sídla společnosti: jaké kroky podniknout

září 12, 2013

změna sídla společnostiRozhodli jste se pro stěhování do lukrativnější oblasti? Nemůžete si dovolit vysoké nájemné, které každý měsíc musíte zaplatit? Připravili jsme pro vás článek na téma změna sídla firmy, ve kterém se dozvíte, co vše je potřeba zařídit nebo kde změnu sídla ohlásit. U společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti taková změna často vyžaduje časově a finančně náročný zásah do společenské smlouvy.

Založení ready made akciové společnosti

červenec 8, 2013

ready made akciová společnostReady made akciová společnost představuje jednu z obchodních společností, kterou si můžete zakoupit nebo nechat založit na míru. Ready made firmy ji většinou nabízejí spolu se společností s ručením omezeným a s evropskou společností. Na našem portálu se dnes zaměříme na podmínky získání takové společnosti. Povíme vám, co vše k ní budete potřebovat, za jak dlouho ji získáte a také kolik za ni zaplatíte.

Ready made evropská společnost - vyplatí se?

červen 13, 2013

ready made evropská společnostPřipravili jsme pro vás další článek na téma evropská společnost. Jedná se o společnost, která působí mezinárodně a může mít tak sídlo na území kteréhokoliv státu Evropské unie. O založení evropské společnosti jsme již jeden článek publikovali. Dnes se tedy podrobně zaměříme na ready made evropskou společnost. Jaké má výhody a nevýhody? Vyplatí se vůbec investovat do jejího založení?

Virtuální sídlo společnosti

květen 30, 2013

virtualni sidlo spolecnostiŽádná firma se neobejde bez svého sídla. Jedná se totiž o jeden z údajů, který se zapisuje do obchodního rejstříku. Je to místo, na kterém by měl být podnikatel k zastižení. Má reprezentativní funkci a ovlivňuje tak mínění klientů, pracovníků i obchodních partnerů. V dnešním článku se zaměříme na virtuální sídlo společnosti. Zjistíte, jaké jsou jeho výhody a kdy se vyplatí si ho zařídit.

Aktivace a zřízení datové schránky

květen 6, 2013

aktivace a zřízení datové schránkyDatové schránky v ČR fungují od roku 2009. Podle zákona č. 300/2008 Sb., se jedná o elektronické úložistě, které slouží k doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci a fyzickými či právnickými osobami a u právnických osob i k doručování mezi sebou. Pro orgány veřejné moci a právnické osoby je její zřízení povinné, zatímco fyzické osoby si zřizují datovou schránku dobrovolně, a to ať už podnikají či nikoliv.

Registrace na finančním úřadě

březen 28, 2013

registrace na finančním úřadě

Jako podnikatelský subjekt máte lhůtu celkem 30 dní na to, abyste provedli registraci u finančního úřadu. Tato lhůta začíná běžet dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Máte povinnost registrovat se k dani z příjmů právnických osob a k dalším vybraným daním, které budete v následujícím období chtít/muset platit.